Wonen

Op de woonlocatie aan de Stationsweg in Wijhe wordt 24/7 zorg geboden aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.

Logeerhuis Salland

Logeerhuis Salland biedt midweekopvang, weekendopvang, vakantieopvang en naschoolse opvang op de locatie in Wijhe.

Interim gedragswetenschapper

Trevin biedt de mogelijkheid om uw organisatie tijdelijk te ondersteunen met een gedragswetenschapper op interimbasis.

Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving. Voor deze doelgroep is deelname aan activiteiten van het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn beperkter in het kiezen van onderwijs, passende vrijetijdsbesteding of een fijne leefomgeving. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie.

Wij bieden dag- en logeeropvang voor jeugdigen met een indicatie voor kortdurend verblijf. Logeerhuis Salland is een onderdeel van Trevin en  biedt een plek waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning op bijna elke gewenste locatie en gewenst moment. ‘Gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig’, dat is waar wij voor staan en hoe wij onze begeleiding vormgeven.