Trevin biedt de mogelijkheid van logeeropvang en naschoolse opvang op de locatie Logeerhuis Salland. Hier is ons logeerhuis gevestigd voor kinderen en jongeren met een indicatie voor respijtzorg (logeren) of begeleiding groep (Wet langdurige zorg of Jeugdwet).

Op locatie Logeerhuis Salland bieden wij het volgende aan voor kinderen en jongeren met een (verstandelijke) beperking:

  • Naschoolse opvang op schooldagen tot 19.00 uur (of gecombineerd met logeeropvang)
  • Midweek opvang (logeren van zondag t/m vrijdag, of een deel daarvan)
  • Weekendopvang, tot ongeveer 18 jaar (vrijdag 19.00 uur t/m zondag 19.00 uur)
  • Vakantieopvang (dag- en logeeropvang tijdens alle schoolvakanties)

Tijdens de weekend- en vakantieopvang staat ontspannen, ontlasten van de thuissituatie en het op doen van sociale contacten centraal. Tijdens de midweek opvang is er ook nog extra aandacht voor doelen op het gebied van zelfredzaamheid. Kenmerkend voor ons logeerhuis is de huiselijke sfeer in ons ruim opgezette huis net gelegen buiten het dorp Wijhe.