U kunt gebruik maken van onze diensten op basis van diverse financieringsstromen.

Jeugdwet | Voor de jeugdwet bieden wij voor de regio IJsselland (www.rsj-ijsselland.nl) zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN) en een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor gemeenten die buiten deze regio vallen. Een indicatie wordt in dat geval beschikt door de gemeente waar u woont. U kunt bij ons naast dag- en logeeropvang ook ambulante ondersteuning inkopen met een indicatie uit de jeugdwet.

Wet langdurige zorg (WLZ) | Doorgaans bieden wij op basis van de WLZ alleen zorg en ondersteuning op basis van een persoonsgebonden budget. Wij zijn geen gecontracteerde aanbieder voor de Wet Langdurige zorg. Indien wenselijk is onderaannemerschap met uw bestaande aanbieder eventueel wel een mogelijkheid (bij ZIN). Met een indicatie WLZ (afgegeven door het CIZ) kunt u dag- en logeeropvang en ambulante begeleiding afnemen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | Ondersteuning binnen de WMO wordt op basis van een indicatie met een persoonsgebonden budget bekostigd. Uw gemeente beschikt de indicatie. ZIN is voor de WMO niet mogelijk bij Trevin, omdat wij geen contracten hebben met de gemeenten.