Trevin

Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor jeugdigen en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Wij zijn zo’n organisatie.

Wij vinden het belangrijk een toegankelijke partij te zijn voor ouders/verzorgers of andere betrokken hulpverleners om de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en (jong)volwassenen samen vorm te geven. Wij hebben een platte organisatiestructuur met korte lijnen, waardoor wij veelal snel kunnen voorzien in uw behoefte. Met Logeerhuis Salland hebben wij een prachtige, huiselijke locatie voor jeugdigen om te logeren (of voor naschoolse opvang), die voelt als een fijn ‘Tweede Thuis’. Het bieden van een veilige en vertrouwende omgeving voor onze jeugdigen is volgens ons een voorwaarde voor ontwikkeling. Wij werken gestructureerd, maar wel flexibel; wij wijken af van de standaard als dat er aan bij draagt het doel te behalen. Met woonlocatie ‘De Oude Pastorie’ zijn wij een fijn thuis voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Op deze locatie krijgen zij de mogelijkheid zich met medebewoners verder te ontwikkelen en vrije tijd op een prettige manier in te vullen.

Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig’ daar is waar Trevin voor staat en hoe wij onze begeleiding/ondersteuning vormgeven. Wij kijken graag naar de mogelijkheden van jeugdigen en (jong)volwassenen die gebruik maken van onze diensten. Een goede afstemming op elk individu vinden wij van belang en daarom is maatwerk ons uitgangspunt. Wat past bij uw zoon of dochter? Wat past er bij uw gezin en hoe kijken wij hierop aansluiten? Wij proberen out of the box mee te denken, maar vinden het ook belangrijk om binnen onze eigen expertise te blijven. Indien nodig zoeken wij graag de samenwerking met andere partijen binnen zorg- en dienstverlening of verwijzen wij u door. Trevin is van mening dat de beperkingen en mogelijkheden van de jeugdige of jongvolwassene altijd samenhangt met het betrokken systeem (ouders/verzorgers, school, overig netwerk). Ontlasting van het systeem kan ertoe bijdragen dat ouders/verzorgers beter in staat zijn de zorg op zich te nemen. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers en andere betrokkenen veelal een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden en het verkleinen van het ervaren van beperkingen in het dagelijks leven.

Wij zijn een passende organisatie voor jeugdigen en jongvolwassenen met voornamelijk een verstandelijke beperking en bijkomende (psychiatrische) problematiek. Wij bieden zorg voor mensen met bijvoorbeeld ASS, ADHD, verschillende syndromen en/of hechtingsproblematiek. Wij zijn geen geschikte locatie voor jeugdigen en jongvolwassenen met forse agressieproblematiek en suïcide-gerelateerde problematiek.