U kunt gebruik maken van onze diensten op basis van diverse financieringsstromen.

Jeugdwet | Voor de jeugdwet bieden wij voor de regio IJsselland (www.rsj-ijsselland.nl) zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN). In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk zorg af te nemen door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor gemeenten die buiten deze regio vallen. Een indicatie wordt in dat geval beschikt door de gemeente waar u woont. U kunt bij ons naast logeeropvang ook ambulante ondersteuning, behandeling of diagnostiek inkopen met een indicatie uit de jeugdwet.

Wet langdurige zorg (WLZ) | Wij bieden op basis van de WLZ zorg en ondersteuning op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast zijn wij lid van de Coorperatie Boer en Zorg, waardoor het ook mogelijk is om voor de WLZ zorg en ondersteuning te leveren via Zorg in Natura. Met een indicatie WLZ (afgegeven door het CIZ) kunt u logeeropvang, naschoolse opvang en ambulante begeleiding afnemen. Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten voor diagnostiek of behandeling, is het in sommige gevallen mogelijk dit via de WLZ te doen (via een rekenmodule)

Als u van ons zorg en/of begeleiding krijgt vanuit de WLZ en 18 jaar en ouder bent, dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. Met de Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Voor de WLZ-zorg werken wij samen met Coorperatie Boer en Zorg voor Zorg In Natura (in de vorm van een VPT of een MPT).