Soms zijn er vragen over de ontwikkeling van een kind of veranderd gedrag van een kind zonder dit direct te begrijpen. Het is fijn om dan meer zicht te krijgen op de sterke en zwakke kanten van een kind, verklaringen (proberen) te vinden voor de gedragsverandering en patronen leren snappen. Het doen van onderzoek om dit in beeld te krijgen, noemen we diagnostiek. De achtergrond het probleem verduidelijken geeft handvat voor het beter ondersteunen van het kind en het eventueel opstellen van een plan voor behandeling.

Trevin heeft de mogelijkheid diagnostiek te doen bij kinderen en jongeren. Wij zijn gespecialiseerd in kinderen met (een vermoeden) een lagere intelligentie en/of trauma-gerelateerde problematiek. Maar daarnaast kunnen wij natuurlijk ook ondersteunen bij algemene vragen over de ontwikkeling van een kind.

Het is nodig dat er een indicatie voor diagnostiek wordt afgegeven door de gemeente. Heeft u wel behoefte aan diagnostiek, maar nog geen indicatie? Neemt u dan contact op met de gemeente waar in u woont of vraag bij de huisarts om een verwijzing. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Trevin heeft ook de mogelijkheid voor diagnostiek te doen in opdracht van collega organisaties bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking waarbij gedacht wordt aan traumagerelateerde problemen.