Trevin biedt begeleiding en coaching aan kinderen en jongeren waarbij het (even) niet vanzelf gaat. Het kan hierbij gaan om kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperkingen. Kinderen en jongeren met psychiatrische of psychische problematiek behoren ook tot de doelgroep.

De ambulante begeleiding kan worden vormgegeven op vrijwel elk gewenst moment in bijna elke gewenste locatie. Veelal vindt de begeleiding plaats in de thuissituatie van het kind of de jongere. Het doel van de begeleiding is divers. Denk hierbij aan activerende of structurerende begeleiding, waarbij een kind of jongere structuur leert aanbrengen in zijn/haar dag en daarbij tevens meer wordt geactiveerd. Maar u kunt ook denken aan psychosociale begeleiding, waarbij door middel van gedragstherapeutische technieken wordt gewerkt aan het psychosociaal welzijn van een kind of jongere. Psycho-educatie of een andere vorm van begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden.
Heeft u een zoon of dochter met een intensievere hulpvraag? Trevin ontlast u tijdelijk van deze intensieve vraag. Wij bieden intensieve pedagogische begeleiding voor uw zoon of dochter en sluiten hierbij aan op behoeften en interesses van uw kind. Het behoort ook tot de mogelijkheden deze begeleiding vorm te geven in bijvoorbeeld een schoolse situatie.

Het belangrijkste bij het vorm geven van de begeleiding is dat het in de (gezins)situatie passend is en voor alle betrokkenen goed voelt. Daarnaast is ‘gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig’ het uitgangspunt in het uitzetten van de begeleidingslijnen.