Individuele begeleiding

Trevin biedt begeleiding en coaching aan kinderen en jongeren waarbij het even niet vanzelf gaat. Het kan hierbij gaan om kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperkingen. Kinderen en jongeren met een psychiatrische of psychische problematiek behoren ook tot de doelgroep.

Logeren

Logeerhuis Salland biedt de mogelijkheid om te logeren tijdens weekenden tussen vrijdag 19.00 uur t/m zondag 19.00. De weekendopvang is bedoeld voor kinderen in een leeftijd van ongeveer 4 t/m 18 jaar. Er wordt gelogeerd in gemêleerde groepen van maximaal acht kinderen.

Interim gedragskundige

Trevin biedt de mogelijkheid om uw organisatie tijdelijk te ondersteunen met een gedragskundige op interimbasis.

Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren met een ‘participatie’ achterstand of andere kwetsbare positie in de samenleving. Voor deze doelgroep is deelname aan activiteiten van het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn beperkter in het kiezen van onderwijs, passende vrijetijdsbesteding of een fijne leefomgeving. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden. Wij zijn zo’n organisatie.

Wij bieden dag- en logeeropvang voor jeugdigen met een indicatie voor kortdurend verblijf. Logeerhuis Salland is een onderdeel van Trevin en  biedt een plek waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten. Daarnaast bieden wij ambulante ondersteuning op bijna elke gewenste locatie en gewenst moment. ‘Gewoon waar mogelijk en bijzonder waar nodig’, dat is waar wij voor staan en hoe wij onze begeleiding vormgeven.