Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor jeugdigen en (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Soms zijn ze aangewezen op organisaties die hen specialistische hulp bieden op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Wij zijn zo’n organisatie.

Wij vinden het belangrijk een toegankelijke partij te zijn voor ouders/verzorgers of andere betrokken hulpverleners om de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en (jong)volwassenen samen vorm te geven. Wij hebben een platte organisatiestructuur met korte lijnen, waardoor wij veelal snel kunnen voorzien in uw behoefte. Met Logeerhuis Salland hebben wij een prachtige, huiselijke locatie voor jeugdigen om te logeren (of voor naschoolse opvang), die voelt als een fijn ‘Tweede Thuis’. Het bieden van een veilige en vertrouwende omgeving voor onze jeugdigen is volgens ons een voorwaarde voor ontwikkeling. Wij werken gestructureerd, maar wel flexibel; wij wijken af van de standaard als dat er aan bij draagt het doel te behalen. Met woonlocatie ‘De Oude Pastorie’ zijn wij een fijn thuis voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Op deze locatie krijgen zij de mogelijkheid zich met medebewoners verder te ontwikkelen en vrije tijd op een prettige manier in te vullen.

Naast de verblijfszorg biedt Trevin ook diagnostiek en behandeling aan voor doorgaans kinderen en jongeren (met een verstandelijke beperking).